กิจกรรม "ส่งเสริมประเพณี สู่วิถีวัฒนธรรม วันลอยกระทง"

เช้าวันนี้ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน "ส่งเสริมประเพณี สู่วิถีวัฒนธรรม วันลอยกระทง" พร้อมลอยกระทงในสระน้ำและ ในวันนี้ คณะครูและนักเรียนก็ได้ร่วมกันแต่งชุดไทยเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้สวยงามต่อไป อีกทั้งภายในกิจกรรมวันนี้ ช่วงเที่ยงยังมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ นักเรียนทุกคนต่างก็มีความสุขกันมากมาย

กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Academic Walk Rally ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 "ASCS Inspiring Growth" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us