การประชุมใหญ่สามัญประจำปี การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 07 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อแถลงผลงานของสมาคมในปีการศึกษาที่ผ่านมา แถลงรายรับ-รายจ่ายและงบดุลของสมาคม พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ให้สมบูรณ์แบบ” โดยคุณธนัท วัฒนกุล

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะกรรรมการนักเรียนร่วมกับคณะครูได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของคณะเซอร์ คณะคุณครู และมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู

 

 

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน

รางวัลสำหรับคุณครูที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us