กิจกรรมวันวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมวันวิชาการ Academic Walk Rally ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 "ASCS Inspiring Growth" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ และการสนับสนุนจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มาร่วมจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพื่อรับพระพรจากแม่พระโอกาสวันฉลองโรงเรียน โดยบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us