น้อมกราบวันทาบูชาครู กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

น้อมกราบวันทาบูชาครู นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าไปแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ท่านได้คอยอบรม สั่งสอนให้เราเป็นคนดี มีความรู้

กิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู นักเรียนในแต่ละระดับชั้นมีความตั้งใจในการประดิษฐ์พานไหว้ครูอย่างปราณีตและสวยงาม

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us