สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ

วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2560 คณะเซอร์และครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม จำนวน 82 คน เข้าร่วมการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจ  ณ  โรงแรมโกเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีบาทหลวง วิโรจน์  เลิศทนงค์ศักดิ์ เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "พลัง เพื่อไปสู่เป้าหมาย แห่งความสำเร็จของชีวิต" 

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us