วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วจนพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นมีการร่วมร้องเพลง พระราชาในนิทาน และเพลงเหตุผของพ่อ พร้อมกับนั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาที

 

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

กิจกรรมน้อมลำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตของพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดพิธีวางพวงมาลาต่อหน้าพระรูป โดย ม.ศุภศิลป์  รีฮุง ประธานในพิธี  และคณะผู้กำกับ เนตรนารี สำรอง และเนตรนารีสามัญ  หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เพื่อให้เนตรนารีทุกคนได้มีจิตสาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน

 

ลอยกระทงความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

เป็นกิจกรรมที่แสดงความไว้อาลัย และเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในกิจกรรมนักเรียนจะร่วมกันทำกระทงดอกบัว พร้อมทั้งเขียนข้อตั้งใจลงในธงความดี และปกลงในกระทงดอกบัว  นำไปลอยร่วมกันซึ่งเป็นความดีที่นักเรียนทุกคนตั้งใจจะปฏิบัติจริง หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม พร้อมกับบันทึกภาพจากตัวแทนหอจดหมายเหตุมาบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์

 

Location

  • 8 Pramuan Rd.,Silom
    Bangruk, Bangkok. 10500

Opening Hours

Mon-Fri 7:45am-16:00pm
Sat 8:30am-12:00am

Follow Us