ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.พีรานีนน์ สามัคคียกุล ป.6/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นยุวชน อุปกรณ์เชือก คะแนน 8.80 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นยุวชน อุปกรณ์บอล คะแนน 9.85 จากการแข่งขันยิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร (OPEN) โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร