น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงร.๙

“สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม