บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19 รอบ 2

ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกัน การจัดการเรียนการสอนแบบปกติก็ไม่. สารถมาทำได้อย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ผ่าน application google meet ขึ้น ทำให้นักเรียนเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนทนาทักทายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันตลอดเวลา ❤️