ภาพกิจกรรม Graduation Ceremony นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111/2563

กิจกรรม Graduation Ceremony เป็นกิจกรรมแสดงความยินดีที่นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 111 ปีการศึกษา 2563

สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Photo : https://photos.app.goo.gl/2yGcSrATUcUzRuqKA