วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ส่งมอบความสุขแด่คณะเซอร์ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุขแด่คณะเซอร์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565