หอเกียรติยศ

หอเกียรติยศ

วันที่ 1 -2 กรกฎาคม 66 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023