..โลกทั้งใบ อย่าแบกไว้คนเดียว…..

Cr.พัชราภรณ์ ตู้วชิรกุล : นิตยสารแม่พระยุคใหม่

…โลกทั้งใบ อย่าแบกไว้คนเดียว…..

เคยเจอไหม….

คนที่คิดว่าภาระทุกอย่างเป็นของเรา “เพียงลำพัง”

เหตุการณ์วิกฤติอาจเคยเกิดขึ้น…กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว

และเราเป็นคนที่ทำให้ผ่านไปได้

บังเอิญว่า…เวลาที่เราใช้มันยาวนาน…นานจนเราลืม

ปัญหาใหมาเกิดขึ้นทุกวัน…เราเสียสละเข้าไปแบกรับไว้ทุกอย่างทั้งหมด

เพราะคิดว่า มีแต่เราเท่านั้น…ที่สามารถเผชิญความกดดันขั้นสูงได้

เมื่อเวลาผ่านไป…เราเริ่มอ่อนล้า

จากจิตใจที่เข้มแข็ง เริ่มอ่อนแอ…

จากเรี่ยวแรงที่เต็มร้อย เริ่มถดถอย….

ความสามารถในการแบกโลกเริมลดลง

ไม่มีใครขอบคุณสิ่งยิ่งใหญ่ (ในมุมมองของเรา)

ที่เราได้ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อมอบให้

เราบาดเจ็บลึกถึงจิตวิญญาณ…หมดกำลังใจ

และกำลังกลายเป็นไม้ตายซากที่รอวันผุพังหรือเผาทิ้ง….  จะดีกว่าไหม…

ทุกครั้งที่เกิดปัญหา หรือได้รับมอบหมายภารกิจใด

เพียงลองมองรอบๆ ตัว และเริ่มตเนี่ยด้วยการเอ่ยปาก

“ขอความช่วยเหลือ”

เราอาจประหลาดใจที่พบว่า มีคนพร้อมมาร่วมด้วยช่วยกัน

ผลงานดีขึ้น ความสุขเพิ่มมากขึ้น

โลกทั้งใบ…อย่แบกไว้คนเดียว..มันเหี่ยวนะ