ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

วันพุธที่ 1 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เวลา 18.00 น.

:: ถ่ายทอดสดทาง ::

Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

Facebook : https://www.facebook.com/thaicatholicmedia
Youtube : https://www.youtube.com/CATHOLICTHAILAND

ภาพบราเดอร์แฟร็งก์ ดั๊ฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1921

บอร์ดนิทรรศการ

เชิญคลิกเข้าไปชมเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับคณะพลมารีย์ ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา