พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

บรรยากาศทบทวนคำปฏิญาณ

บรรยากาศการเดินสวนสนาม

บรรยากาศการบำเพ็ญประโยชน์