เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง On August 8, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School gave the scholarships to students of Wang Klai Kangwon School Under the royal patronage amounting to 60 scholarships from kindergarten […]

ICT Team

11 Aug 2022

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจโดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 29, 2022 The nurse section provides 4 strains of influenza vaccine in grades 1-6 students who are interested by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 29 日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们接种4 种流感疫苗。

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 27-28, 2022 The nurse section organizes health check-up activities of academic year 2022 for grades 1-6 students by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 27-28日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们年度健康体检。

ICT Team

28 Jun 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณทักษพร​ อภิเกษม​สันติ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล Gold Award ประเภท Vocal Category และ Piano Category รายการ​ RSL Music Conpletition 2022

ICT Team

23 Jun 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565On June 15, 2022 School Administrative Committee Meeting 1/25656月15日 1/2556 学年校务委员会

ICT Team

19 Jun 2022

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา 2565On June 11, 2022 Parents’ Orientation for the academic year 2022-20232022 年 6 月 11 日 2022 学年家长指导活动

ICT Team

19 Jun 2022

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts ประจำปีการศึกษา 2564 ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้นมาติดตามชมกันได้เลย Results announcement, the coloring competition in the Creative of Arts activity of the academic year 2021. Who will be the winner of each level? Let’s watch together. 2021学年 “艺术创意活动” 公布填色比赛结果,请大家一起来看看谁冠军吧!

Terakeat Ontme

15 Jan 2022
1 2 3