การแข่งขันระดับนานาชาติ

การแข่งขันระดับนานาชาติ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) ในปี 2562 นั้นโรงเรียนได้มีโอกาสส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Youth Robot Competition 2019 (IYRC 2019) at Daejeon’ South Korea เป็นครั้งแรก โดยนักเรียนได้เข้าแข่งในรายการ Item Recycle(Junior Skill) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศ จำนวน 251 คน ซึ่งนักเรียนของเราสามารถทำเวลาได้เร็วสุด 1.11 นาที ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก และยังได้เข้าร่วมการแข่งขันอีกหลายรายการเช่นหุ่นยนต์เตะฟุตบอล Soccer (Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 2 รายการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ Push Push(Junior Skill) ได้ผ่านเข้ารอบ 3 และในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Creative Design Junior(Junior Creative) จากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ประเทศโดยได้แก่ 1. เด็กหญิงอัญชิสา […]

Terakeat Ontme

31 Aug 2020