กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม “ร้อยใจ ถวายภักดี พระภูมี ศรีแผ่นดิน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม โดยมี ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนพนักงาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนคุณครู ร่วมถวายพานพุ่ม จากนั้น เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี ประธานในพิธีได้ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีอ่านบทอาเศียรวาท คณะเซอร์ คณะครู นักเรียนในทุกระดับชั้น เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น ชมการแสดงรำถวายพระพร ในชุด”ราชันทรงพระเจริญ” และร่วมลงนาม ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนพนักงาน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนคุณครู […]

kanyapak tiraporn

29 Jul 2023

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 25 กรกฎาคม 2566

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2566 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

kanyapak tiraporn

29 Jul 2023

วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ

วันฉลองศาสนนามท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน พนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ อำนวยพร ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก และวอนขอพระพรอันอุดมจากพระเจ้า ให้ท่านอธิการิณีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพละกำลังที่เข้มแข็ง ขอพระนางมารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนได้โปรดอยู่เคียงข้างและอำนวยพรอันอุดมแด่ท่านอธิการิณีเสมอ

kanyapak tiraporn

24 Jul 2023

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

kanyapak tiraporn

11 Jul 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล โดยคุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธาน เพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญผู้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร มีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นพิเศษแด่นักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

kanyapak tiraporn

10 Jul 2023

เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023

รางวัลแข่งขันในรูปแบบ ON SITE ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า “THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023” โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 13 ทีม การแข่งขัน Junior : Item Recycleถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Item Recycleเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 และ เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5 เหรียญรางวัลชนะอันดับที่ 4 การแข่งขัน Item Recycleเด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5 เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6 การแข่งขัน Junior : Soccerถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัล Soccerเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ […]

kanyapak tiraporn

7 Jul 2023

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ตระหนักรู้พิษภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นด้วยการใช้ภาษาที่งดงาม ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงเปิดงานผ่านบทประพันธ์ที่เป็นอมตะของท่านสุนทรภู่ ได้แก่ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี และนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทยในคาบเรียน ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม

kanyapak tiraporn

4 Jul 2023

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางรัก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารที่โรงเรียนเพื่อเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงการดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้บริโภคและอุปโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ

kanyapak tiraporn

28 Jun 2023

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานบริการและสวัสดิภาพ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดโดยสำนักงานเขตบางรัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้กับอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย. น้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

kanyapak tiraporn

28 Jun 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จากการเข้าแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทยร่วมกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และ เครือข่ายทางการศึกษา จัดงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 มีผู้แข่งขันมากกว่า 2,000 คน นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของผู้ประกอบการ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับประสบการณ์การนำเสนอเป็นอย่างดี สำหรับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Mini Logistic Bot และ รางวัล Mini Gundam โดยมีรายนามดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mini Gundam และ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Mini […]

kanyapak tiraporn

24 Jun 2023
1 2 3 4 22