Slider

เซอร์ มาร์การิตา กิจเจริญ
อธิการิณี

เซอร์ เรมอนด์ พิเศษศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022

กิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี ASCS Sports Day 2022 ภายใต้หัวข้อ “The Power of…

คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา เข้าพบสวัสดีปีใหม่

คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเด่นหล้าทั้ง 2 สาขา เข้าพบสวัสดีปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการณี และเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้การต้อนรับผศ.ดร.ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ และ ดร.เต็มยศ…

วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อระลึกถึงนักบุญเปาโล “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” ผู้นำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างชาติ (เทียบ กจ 9:15) ส่วนการกลับใจของท่านนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง…

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยผ่านกิจกรรม Walk Rally 10 กิจกรรม ได้แก่…

อ่านต่อคลิกที่นี่


มุมคนเก่ง Assump Silom

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ 2 รายการ ดังนี้ 1.การแข่งขันรายการวันธรรมศาสตร์ครั้งที่ 4 ผลการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญเงิน…


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อ่านต่อคลิกที่นี่


กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565


บทความส่งเสริมคุณธรรม

อ่านต่อคลิกที่นี่


SMART ASCS

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง