ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์

วันพุธที่ 1 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน ขอเชิญร่วมมิสซาตรีวาร เตรียมฉลอง 100 ปี พลมารีย์ก่อตั้งที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เวลา 18.00 น. :: ถ่ายทอดสดทาง :: Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย Facebook : https://www.facebook.com/thaicatholicmediaYoutube : https://www.youtube.com/CATHOLICTHAILAND ภาพบราเดอร์แฟร็งก์ ดั๊ฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1921 เชิญคลิกเข้าไปชมเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับคณะพลมารีย์ ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา

Terakeat Ontme

1 Sep 2021

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวของการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

Terakeat Ontme

10 Mar 2021
1 2 8