กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home

กิจกรรมหมู่บ้านคุณธรรม Laudato Si : Care For Our Common Home คุณครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยใกล้ตัวของการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการระบาดของไวรัส COVID – 19 รอบ 2

ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 ทำให้คุณครูและนักเรียนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมกัน การจัดการเรียนการสอนแบบปกติก็ไม่. สารถมาทำได้อย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบ ออนไลน์ผ่าน application google meet ขึ้น ทำให้นักเรียนเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สนทนาทักทายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องรักษาระยะห่างกันตลอดเวลา

Terakeat Ontme

10 Mar 2021

กิจกรรมแบ่งปันความสุข

กิจกรรมแบ่งปันความสุข : คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบกระเช้าอวยพรและส่งความสุขโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แก่ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ผู้แทนคริสตจักรสืบสัมพันธวงค์ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา บริษัทสยามร่วมมิตร จำกัด ร้านอาหารกัลปพฤกษ์ และร้านอาหารท่านหญิง

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก”

เมื่อวันที่ 15, 16 และ 17 ธันวาคม 2563 ทีผ่านมา เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ “หนังสือกิจการอัครสาวก” โดยทีมวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยความสนุกสนานผ่านทางกิจกรรม เกม และวีดีทัศน์

Terakeat Ontme

15 Feb 2021

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” วันที่ 12 ตุลาคม 2563

กิจกรรม “9 ฐาน 9 กิจกรรม 9 ความพอเพียง” ในงาน “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”วันที่ 12 ตุลาคม 2563 สามารถรับชมภาพ บรรยากาศงานทั้งหมดได้ จากลิงค์ ด้านล่างครับ https://photos.app.goo.gl/fj91Wc91R8RzvDvy9

Terakeat Ontme

12 Oct 2020

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

Terakeat Ontme

28 Sep 2020
1 2 7