ข่าวสาร

ข่าวสาร

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล “นับตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือ การรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป.3:8) หนึงในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ การกลับใจของ นักบุญเปาโล…

วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรม ฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ

วันที่ 25 มกราคม 2566 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ เพื่อระลึกถึงนักบุญเปาโล “อัครสาวกของคนต่างศาสนา” ผู้นำข่าวดีไปประกาศแก่ชนต่างชาติ (เทียบ กจ 9:15) ส่วนการกลับใจของท่านนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง…

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยผ่านกิจกรรม Walk Rally 10 กิจกรรม ได้แก่…

วันกตัญชลีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันกตัญชลีและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในงานวันกตัญชลี เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทุกท่าน และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ถึงความสำคัญ รวมทั้งสิทธิหน้าที่ของตนเอง…

เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market

เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจัดมหกรรมวิชาการ BCC Scholar Market ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ดังนี้ การแข่งขัน Scholar Quiz…

ASCS International Day 2022

ASCS International Day 2022

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม ASCS International Day 2022 ในธีม ASCS International Cooking Festival Competition…

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ส่งมอบความสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 5 มกราคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และเซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 7-8 ปี จากการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคกลาง เพชรบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 13…

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาณัช อ่อนหวาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้