ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งอยู่บนถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ซึ่งเดิมเป็นทีตั้งของโรงเรียน “ผดุงดรุณี”

ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2449 ต่อมามีเหตุให้ทางโรงเรียนต้องหยุดดำเนินงานและมีความประสงค์จะโอนกิจการ

ในปี พ.ศ. 2537 คณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร รับโอนกิจการและปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในและภายนอกโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม” และได้ทำพิธีเสกและเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2538