กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 13-01-67

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ผ่านหัวข้อ อาชีพของฉัน กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย ผ่านหัวข้อ อาชีพของฉัน แบบบูรณาการทักษะรอบด้าน และการลงมือปฎิบัติกิจผ่านกิจกรรมสนุกๆ Creativite Art ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการระบายสีลงบนถุงผ้า พิเศษสำหรับวันนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 มีกิจกรรมสนุกๆสุดพิเศษ พร้อมรับขนมและตุ๊กตา จากเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ท่านอธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Terakeat Ontme

15 Jan 2024

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 06-01-67

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ผ่านหัวข้อ colors or colours in english กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับประถมศึกษา พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านหัวข้อ colors or colours in english กิจกรรมสนุกๆ Creativite Art และการลงมือปฎิบัติกิจผ่านกิจกรรมสนุกๆ Creativite Art ฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยชุดอุปกรณ์ กรอบรูป Laq พร้อมใส่รูปถ่ายสุดน่ารักของตัวเอง กลับบ้านเป็นที่ระลึก ผลงาน Creative ART – กรอบรูป Laq

Terakeat Ontme

8 Jan 2024