การคัดเลือกคฑากร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จะจัดกิจกรรมกีฬาสีในภาคเรียนที่ 2 จึงได้ดำเนินการคัดเลือกคฑากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้

1. สุพิชญา ลาภอำนวยเจริญ ป.6/1

2. วรินธิ์ธร ทรัพย์ชัยมงคล ป.6/1

3. ปพิชญา สังฑธรรม ป.6/1

Assumption Convent Silom School will have its annual celebration of Sports Day in the second semester of academic year 2022-2023. In line with this celebration, the school hold an audition for those students who are interested to be the “Drum Majorette” for this anticipated event. After a thorough deliberation made by the panel of judges, these 3 selected students from grade six passed the audition:

Miss Supichaya Larbamnuayjaroen Grade 6/1

Miss Viritthorn Supchaimogkol Grade 6/1

Miss Papitchaya Sangkatham Grade 6/1

The ASCS Family is excited to see you showcasing your skills. Congratulations!