กิจกรรม Open House

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม Open House โดยมีผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล 2 จำนวน 10 แห่ง อาทิ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งโรงเรียนคาทอลิกสนใจมาศึกษาดูงาน จำนวน 11 แห่ง อาทิ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนประถมนนทรี โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา เข้าชมนิทรรศการความโดดเด่นสถานศึกษา ได้แก่ นิทรรศการ Robot นิทรรศการภาษา นิทรรศการคุณธรรมนำใจกว้าง นิทรรศการรู้กว้างสร้างพลวัตโลก นิทรรศการแสดงผลงาน ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ และห้องแสดงผลงาน Perfect Youth Start up ห้องแสดงผลงาน Space Creation […]

ICT Team

11 Dec 2022

วันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction” อันสะท้อนจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้วิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์, เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ, เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และคุณสมศักดิ์ คำภา ร่วมเปิดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ประมวลภาพวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

พิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประธานฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะเซอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 3rd Place จากการแข่งขันรายการ Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022 ประเภท Solo Jazz Toddler

ICT Team

8 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 ได้รับรางวัลตำแหน่ง รองแชมป์ประเทศไทย ปี 2565 จากการแข่งขันรายการ Thailand Hapkido Championship 2022 ประเภทต่อสู้ Kyoruki Class B อายุ 7-8 ปี ณ มหาวิทยาลัย รังสิต

ICT Team

8 Dec 2022

คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ และตัวแทนคุณครู คำนับและอวยพรเซอร์มารี เซเวียร์ โรซาร์พิทักษ์โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ On December 2, 2022, Sr.Margarita Kitcharoen SPC, Sr. Raymonde Phisetsak SPC and some teachers went to St. Louis Hospital to greet Sr. Marie Xavier Rosarphithak on her feast day, they also wish her a wonderful Christmas ahead. 2022 年 12 […]

ICT Team

4 Dec 2022

คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี นำผู้แทนคุณครูและนักเรียน คำนับและอวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนามและเทศกาลคริสต์มาส ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, together with the selected teachers and students paid a visit to Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, the Archbishop of Bangkok, to wish and greet him […]

ICT Team

4 Dec 2022

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร นักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, lead the Liturgical mass for Father’s Day in remembrance to the late King Bhumibol Adulyadej. In line with the celebration, the school prepared a tree-planting activity for the students to express their love and gratitude to […]

ICT Team

4 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5/2 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเชียร์ลีดลิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18 มีรายการดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทเชียร์แดนซ์ทีมใหญ่ 2. รางวัลชนะเลิศ ประเภทเชียร์แดนซ์ small ทีม 6 คน 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเชียร์แดนซ์แบบดับเบิ้ล 2 คน

ICT Team

4 Dec 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคณิคศาสตร์ภาษาอังกฤษ Fermat Mathematical Olympiad FMO 2022

ICT Team

4 Dec 2022
1 2 17