พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมีการรำถวายพระพรของนักเรียน และมีการเลี้ยงไอสครีมให้กับนักเรียนและคณะครูทุกคนด้วย On August 11, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presided over the ceremony to honor Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen’s 90th Birthday […]

ICT Team

12 Aug 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ คณะเซอร์ ตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนถวายดอกไม้แด่แม่พระ On August 11, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrated The Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The priest, Sister Superior and sisters, representatives of teachers, parents and students presented flowers to the Blessed Virgin Mary. 2022年8月11日,Surasak Amphaporn神父主持祭祀仪式,感谢玛丽王后在身体和精神上都很荣幸进入天堂。父亲、先生、老师、家长和学生代表向母亲献花上帝的。

ICT Team

12 Aug 2022

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล

เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 60 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง On August 8, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School gave the scholarships to students of Wang Klai Kangwon School Under the royal patronage amounting to 60 scholarships from kindergarten […]

ICT Team

11 Aug 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันยิงธนูประเภทคันธนูทดกำลัง CP U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 รุ่นอายุต่ำกว่า 12 ปี จากการแข่งขันยิงธนูการกุศล จัดโดยสนามยิงธนู AF (SHOOT FOR CHARITY 2022) ณ สนามยิงธนูเอเอฟ

ICT Team

11 Aug 2022

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในชื่องาน “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทย เห็นคุณค่าของภาษาและวรรณคดีไทย รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป On August 1, 2022 On the occasion of the National Thai Language Day, the Thai language Department organized activities for the academic year 2022 in the title of “Hundreds of Literature Aesthetics of Language” in online format for students […]

ICT Team

2 Aug 2022

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว On July 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presides over the activities to honor His Majesty the King’s birthday.

ICT Team

28 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง CCP รุ่น Junior จากการแข่งขันรายการ DSCT IDPA CHALLENGE EP.7 ณ สนามกีฬายิงปืนภูมิไพลิน

ICT Team

28 Jul 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College. 于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。

ICT Team

28 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับด.ญ.อภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 On July 21, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave a bouquet of flowers to congratulate Miss Apichaya Charnprasitphon grade 3/1 who won the Science Golden Price of Thailand Educational Development and Evaluation […]

ICT Team

25 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการประกวด Summer International Dance Championship 2022 ณ Seberang Jaya Arena Convention Center, Penang, Malaysia ได้รับรางวัลดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Cha Cha Cha 2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Rumba 3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Jive 4.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Standard […]

ICT Team

25 Jul 2022
1 2 9