การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565On July 2, 2022 Student Affairs Department organizes the parents committee meeting for the academic year 2022.2022年7月2日学生事务部召开2022学年家长委员会会议。