การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี และอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ พร้อมคณะครูและผู้ปกครอง ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2563-2564 และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไว การเข้าใจโลกภายในจึงสําคัญ” โดยวิทยากรคุณนรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

On August 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School and Vice President of the Parents and Teachers Association of Assumption Convent School with teachers and parents attend the 2022 Annual General Meeting of the Parents and Teachers Association of Assumption Convent School to announce the results of the academic year 2020-2021 and listen to a special lecture on the topic “When the outside world changes quickly, it is therefore important to understand the inner world.” by Mr.Noraphan Thongchueam Psychologist/Cognitive Therapist at Assumption Convent School.

2022 年 8 月 27 日,Margarita Kitcharoen Athikarinee 校长与Assumption Convent 学校学生家长,教师协会副主席 ;老师们参加教师协会的 2022 年年度大会 。由 Assumption Convent 学校特邀 的Norapan Thongchuam 讲师介绍及听取主题为“当外部世界快速变化时,了解内心世界很重要”的专题讲座。 并公布2020-2021各个学年的学习成绩。

เครดิตภาพ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์