การแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนนักเรียน 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ MRT SUMO-ROBOT Competition 2022 คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ 10th International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ในการแข่งขันครั้งนี้ ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา และการสร้างหุ่นยนต์ SUMO ROBOT ซึ่งเป็นครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ สำหรับโรงเรียนของเรา ผลการแข่งขันครั้งแรกได้สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี นักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้

1.ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมต้น (Elementary)

เด็กหญิงชลญดา สารวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2.ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ นานาชาติ

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (Elementary) เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย

เด็กหญิงณปภัช ชาญชิดชิงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (Primary) เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย

เด็กหญิงณภัชชา ชาญชิดชิงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดเตรียมแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่นานาชาติ

ปี 2023 เพื่อสร้างประสบการณ์ และสมรรถนะสำคัญจำเป็น ให้พร้อมสู่โลกของการแข่งขัน

กับอีก 30 ประเทศ