กิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร และคุณครู ร่วมกิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ตัวแทนคุณครูจำนวน 10 คน นำถุงยังชีพไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา จำนวน 220 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ

On November 9, 2022, School director, assistant director and some volunteer teachers took the initiative to packed the relief bags in order to cater the needs of those who are affected by the flood. They prepared them wholeheartedly and with joy. November 10, 2022, To respond to the needs of the people from Epiphany Church, Bang Sai, Ayutthaya, the school delivered the relief bags with love and care. The event was completed successfully with the overwhelming support and participation of the sisters, teachers and parents.

2022年11月9日,学校院长、副院长和部分志愿教师主动打包救灾袋,以满足受灾群众的需要。他们全心全意、欣喜若狂地做好准备。

2022年11月10日,为了响应大城府邦赛顿悟堂的人们的需要,学校带着爱心和关怀运送了救济袋。活动在姐妹、老师和家长的大力支持和参与下圆满结束。