กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

On August 17, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organizes the online moral camp for grades 1-3 students at Assumption Convent Silom School.

2022 年 8 月 17 日 Surasak Ampaporn 神父,在 易三仓女子小学 为一至三年级的小学生组织了在线道德夏令营