กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4

เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยผ่านกิจกรรม Walk Rally 10 กิจกรรม ได้แก่ การสีข้าว ฝัดข้าว การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน การทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสวนครัว การทำวุ้นจากสีธรรมชาติ การทำขนมกล้วย การทำน้ำมันสมุนไพร การทำผงยาสีฟันสมุนไพร การประดิษฐ์การ์ดจากวัสดุธรรมชาติ และการละเล่นโบว์ลิ่งมะพร้าว ซึ่งนักเรียนได้นำทักษะการใช้เทคโนโลยี และการทำงานแบบกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานสรุปความรู้ที่ได้รับจากฐานที่นักเรียนสนใจ