บทคัดย่องานวิจัย – 02 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับแอปพลิเคชัน BLOOKET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

24 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 01 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

24 May 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันPaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน PaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567 ดังนี้– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 11 ปี ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Superkids Freestyle จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (เทควันโด) ได้รับเหรียญรางวัล 🥉เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากการแข่งขันราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

22 May 2024

เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงพรปภัทร เราพิพัฒนพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยูยิตสู) ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 8-9 ปี จากการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2024 (JU-JITSU THAILAND CHAMPIONSHIP) และเหรียญรางวัลดังนี้ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

22 May 2024

เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยิมนาสติก) ได้รับเหรียญรางวัล จาก 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

kanyapak tiraporn

21 May 2024

เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับได้รับรางวัล รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลาทิชา เมตมันกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง ( Balle t) ได้รับได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Super kids – Repertoire จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

21 May 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา โดยคุณพ่อชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อร่วมใจกันขอพรจากพระเจ้า โปรดคุ้มครองและอำนวยพรแด่คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน และพนักงานในปีการศึกษา 2567 ภาพกิจกรรม

kanyapak tiraporn

21 May 2024

เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัล THAILAND HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอุนนดา อุนนานนท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง ( HIP HOP DANCE) ได้รับ🥈รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก THAILAND HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024 เวทีการแข่งขันเต้นฮิปฮอปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเต้นฮิปฮอปชิงแชมป์โลก WORLD HIP HOP DANCE CHAMPIONSHIP 2024 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

kanyapak tiraporn

19 May 2024
1 2 14