เด็กหญิงณภัทร์ชญาน์ นันทรวีวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการสอบเเข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ IMGO

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร์ชญาน์ นันทรวีวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการสอบเเข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ IMGO โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร์ชญาน์ นันทรวีวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการสอบเเข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ IMGO (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) ระดับรุ่น Primary A (อายุ7-8ปี) ผ่านเข้ารอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศ

kanyapak tiraporn

31 May 2023

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดให้มี กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในทุกระดับชั้น ตรงกับวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 นักเรียนทุกคนได้ทบทวนระเบียบวินัยเบื้องต้นของโรงเรียน เช่น เครื่องแบบ การใช้สถานที่สาธารณะร่วมกัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในระดับชั้นเรียนใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

kanyapak tiraporn

30 May 2023

เด็กหญิงเจนิสา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเจนิสา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023 ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

kanyapak tiraporn

29 May 2023

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มี การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตร งานดูแลนักเรียนรวมถึงการพบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความสุข พิเศษครั้งนี้ได้รับฟังการเสวนาจากผู้ปกครอง 2 ท่าน คุณณัฐนันท์ ผิวขำ และคุณกชวรรณ ฉัตรวัฒนไพบูลย์ “จากใจที่ฝากลูกสาว “ และจากศิษย์เก่า คุณนันทิศา อัครเกษมพร ในเรื่อง “จากใจศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม” ทั้งนี้มีโรงเรียนพี่มัธยมอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาแบ่งปันหลักสูตรข้อมูลของการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพรวมของโรงเรียนและภาพสะท้อนของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมในอนาคตเป็นอย่างดี

kanyapak tiraporn

28 May 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานใน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อ รวมทั้งคณะเซอร์ คุณครู นักเรียนและพนักงานร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านอธิการฟรังซัวส ชีรานนท์ โอกาสพัชรสมโภช 60 ปี ในชีวิตนักบวช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

kanyapak tiraporn

25 May 2023

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี รายละเอียดดังนี้ เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปีClass A เกราะไฟฟ้า เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B

kanyapak tiraporn

23 May 2023

เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขัน ประเภท Ballet Syllabus RAD รุ่น grade examination ระดับ Pre-Primary – Grade1 จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 และ ได้รับรางวัล 3rd place ในการ แข่งขัน […]

kanyapak tiraporn

22 May 2023

เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships ที่จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันรุ่น 11 ปีหญิง ดังนี้ – ท่ากบ50M เหรียญทอง – ท่ากบ25M เหรียญทองแดง -ท่ากรรเชียง25M เหรียญเงิน -ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 5

kanyapak tiraporn

22 May 2023

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เด็กๆมาโรงเรียนด้วยความสดใส หัวใจที่ครึกครื้น ตื่นเต้นกับสถานที่ใหม่ ห้องเรียนใหม่ เพื่อนใหม่ และคุณครูประจำชั้นคนใหม่ และพร้อมกับ การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ในรั้วพิกุลแห่งนี้

kanyapak tiraporn

22 May 2023
1 2 7