กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีและทำป้ายนิเทศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณถนนประมวญ ถนนสีลม ถนนสุรศักดิ์และถนนสาทรOn June 24, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School reads the message of the Minister of Education on the occasion of World Anti-Drug Day and Sunthorn Phu Day and awards to the students who participated in anti-drug coloring activities and creates anti-drug campaign banner. The representatives students in grades 2-6 join an anti-drug campaign around Pramuan Road, Silom Road, Surasak Road and Sathon Road.20022 年6月24日,易三仓女子小学的校长Raymonde Phisetsak 宣读教育部部长在世界禁毒日和 Sunthorn Phu 日的致辞。署长为参加禁毒填色活动的学生颁奖,并制作禁毒宣传横幅。 2-6 年级的学生代表参加了在 Pramuan 路、Silom 路、Surasak 路和 Sathon 路周围的禁毒宣传活动。