กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “ร้อยรสวรรณคดี สุนทรีย์แห่งภาษา” ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และได้จับฉลากเพื่อแจกรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมสนุกตอบคำถามเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วย

On August 16, 2022 Sr.Raymond Pisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave awards to the students who sent work to join “National Thai Language Day: Composing of Literatures, Aesthetics of Language” which was held by Department of Thai Language on August 1st, 2022 and draw lots to give rewards to the students who answer the questions in this day.

2022 年 8 月 16 日 易三仓女子小学 , Raymond Pisetsak 校长。 为参加泰国语言系于 2022 年 8 月 1 日举办的“全国泰语日:文学创作、语言美学”活动的学生颁奖抽签奖励当天回答问题的学生。