กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

On July 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presides over the activities to honor His Majesty the King’s birthday.