กิจกรรม “สร้างสัมพันธ์พี่น้อง อสค.”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 คุณครูและบุคลากรใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์พี่น้อง อสค.” ร่วมกับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี On May 28, 2022, the new teachers and staffs joined the activity “ASC’s Building Relationships” together with teachers of Assumption Convent School and Assumption Convent Lopburi School.2022 年 5 月 28 日,新任教职员工与 Assumption Convent School 和 Assumption Convent Lopburi School 的老师一起参加了“ASC 的建立关系”活动.เครดิตภาพ Facebook โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์