กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2

คณะเซอร์และครู ร่วมทัศนศึกษา พักผ่อนและร่วมทำบุญ ณ จังหวัดเพชรบุรี ในกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565