ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับด.ญ.อภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

On July 21, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave a bouquet of flowers to congratulate Miss Apichaya Charnprasitphon grade 3/1 who won the Science Golden Price of Thailand Educational Development and Evaluation Tests 2021 (TEDET).