ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง CCP รุ่น Junior จากการแข่งขันรายการ DSCT IDPA CHALLENGE EP.7 ณ สนามกีฬายิงปืนภูมิไพลิน