ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี และรางวัลเหรียญเงิน ท่าผีเเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10 ปี ในการแข่งขันวายน้ำรายการ 88 years Thammasat “Swimming Championships 2022” ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต