ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดรายการ “RSU fai-fah by ttb เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต