ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเณศราภัสร์ ธนกิจวรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันยิมนาสติก “5th PK GYMNASTICS COMPETITION 2022” มีรายการดังนี้

1.เหรียญทองประเภททักษะอุปกรณ์

2.เหรียญเงิน แข่งขันรุ่นยุวชนประเภท free hand

3.เหรียญทองแดง ประเภททักษะร่างกาย