ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงธนู Muaklek Archery Open ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีรายการดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคันธนูทดกำลัง อายุไม่เกิน 12 ปี ระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคันธนูทดกำลัง อายุไม่เกิน 12 ปี ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมคันธนูทดกำลัง อายุไม่เกิน 12 ปี ระยะ 18 เมตร รอบจัดอันดับ

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมคันธนูทดกำลัง อายุไม่เกิน 12 ปี ระยะ 18 เมตร รอบแพ้คัดออก