ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันคณิคศาสตร์ภาษาอังกฤษ Fermat Mathematical Olympiad FMO 2022