ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts ประจำปีการศึกษา 2564 ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้นมาติดตามชมกันได้เลย

Results announcement, the coloring competition in the Creative of Arts activity of the academic year 2021. Who will be the winner of each level? Let’s watch together.

2021学年 “艺术创意活动” 公布填色比赛结果,请大家一起来看看谁冠军吧!