พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีมีการรำถวายพระพรของนักเรียน และมีการเลี้ยงไอสครีมให้กับนักเรียนและคณะครูทุกคนด้วย

On August 11, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presided over the ceremony to honor Her Majesty Queen Sirikit Her Majesty the Queen The Queen Mother on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen’s 90th Birthday Anniversary, 12 August 2022

2022 年 8 月 11 日,,易三仓女子小学 (Sr.Margarita Kitcharoen) 主持了仪式,以纪念 2022 年 8 月 12 日女王陛下诞辰 90 周年这一吉祥时刻,向诗丽吉女王陛下女王陛下致敬。