พิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลจัดพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เพื่อให้คณะเซอร์ ครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีและระลึกถึงบรรดาผู้ล่วงลับทั้งหลาย ญาติพี่น้องและผู้ไม่มีใครคิดถึง

On November 2, 2022, The Pastoral department organized a mass for the Commemoration of All the Faithful Departed or All Souls Day. Fr.Surasak Ampaporn celebrated the mass for the sisters of Congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and students attended the ceremonies.

2022年11月2日,牧区举行了祭奠逝者的仪式。由 Surasak Amphaporn 神父、老师和天主教学生参加仪式并纪念所有过世的人亲戚和没人关心的人

ความตายทำให้ชีวิตมนุษย์จบลง (คำสอนพระศาสนจักร ๑๐๒๑) มี ๓ สถานที่ที่คาทอลิกเราเชื่อว่า เราจะไปหลังความตายคือ สวรรค์ ไฟชำระและนรก “มนุษย์แต่ละคนได้รับค่าตอบแทนนิรันดร ในวิญญาณอันอมตะของตน ในทันทีที่ตายในการพิพากษาเฉพาะตัว ซึ่งอ้างถึงชีวิตของบุคคลผู้นั้นในส่วนที่เกี่ยวกับพระคริสต์ โดยอาจจะให้ไปผ่านการชำระให้บริสุทธิ์เสียก่อน หรือให้เข้าสู่ความบรมสุขแห่งสวรรค์ในทันที หรือมิฉะนั้นก็ให้ลงนรกไปในทันใดตลอดกาล” (คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ๑๐๒๒)

พระศาสนจักรได้สอนไว้ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ ๑๐๓๑ ว่า ไฟชำระเป็น “การชำระตนให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้าย” ของผู้ได้รับเลือกสรร

เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนระลึกถึงผู้ตาย อย่าลืมให้เราภาวนาสำหรับผู้ได้หลับไป โดยเฉพาะวิญญาณในไฟชำระ แล้วข้าพเจ้าได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่า “จงบันทึกเถิดว่า บรรดาผู้ตายที่สิ้นใจในพระเจ้าย่อมเป็นสุขตั้งแต่บัดนี้ พระจิตเจ้าตรัสว่า “ถูกแล้ว เขาจะได้พักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อย…….” (วว. 14:13)