พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล คุณพ่อพร้อมคณะเซอร์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปาโล และฝ่ายอภิบาลฯจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปโตรและเปาโลOn June 30, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates The Solemnity of Saints Peter and Paul. The priest, Sister Superior and Director award prizes to students who participated in coloring page of Saint Paul activity. The Pastoral Department make the activities for the students to learn about biography of Saints Peter and Paul.2022 年 6 月 30 日,Surasak Amphaporn 神父主持了对圣徒彼得和保罗的感恩仪式, 神父和他的圣徒们为参加圣保罗绘画比赛的学生们颁奖。 及组织学生们学习圣彼得和保罗的传记活动。