พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา และเริ่มเทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเซอร์ คุณครู นักเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสปิดปีการศึกษา และเริ่มเทศกาลมหาพรต รวมทั้งร่วมกิจกรรมส่งพี่..อำลาน้องให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 113 พร้อมทั้งส่งลาคุณครูเกษียณ 4 ท่าน และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 คน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร