พิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประธานฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะเซอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565